• UAB “Gevias group” įgyvendina projektą :“ Inovatyvūs e-prekybos sprendimai“ siekdami įdiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu.
  • Didinti įmonės pajamų apimtis.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

  • Projekto vykdytojas: UAB „Gevias Group““
  • Projekto pavadinimas:“ Įnovatyvūs e-prekybos sprendimai“
  • Įgyvendinimo laikotarpis: 2022-03-29 – 2023-03-28

Bendra projekto vertė: 43 879,10 EUR